מידע ותחומי פעולה
הודעות מפמ"ר
הקמפוס הוירטואלי
של למדע
קורסים והשתלמויות
לימודי תואר שני תשע"ה
אאוריקה
משימות הערכה
הוראת השעה הפרטנית
מיצ"ב
חינוך לחשיבה ולחקר
קידום הישגים
חינוך לקיימות
רגע של עברית
לומדים בבית
למידה בטוחה
קהילה ברשת
מורים מציעים
כנס למדע תשע"ד
תכנון לימודים
משאבי הוראה ולמידה
משעולי הוראה
אוגדן מבניות
ספרי לימוד
פרקים להוראת המדע וטכנולוגיה
מאגרי מידע ברשת
ציוד וחומרים
משאבים למדריכים
מחקרים וכתבי עת
ביבליוגרפיה פדגוגית
מחקרים בחינוך מו"ט
כתבי עת ברשת
זמנים, מועדים וחדשות
יוצאים לטבע
פעילויות בטבע
זמנים ומועדים
חדשות
ממציאים חידון בנושא חקר החלל והאסטרונומיה המיועדת לתלמידי כיתות ד'-ו'
נושאי החידון: תנועות גרמי השמיים במערכת השמש, היכרות עם מורשת אילן רמון, סוגיות מתחום האסטרונומיה התצפיתית, שאלות העומדות בחזית חקר החלל כמו האפשרות להתיישב על כוכבי לכת אחרים, חיפוש חיים אחרים ועוד

מצורף קישור לאתר ההרשמה לחידון ההרשמה לחידון עד ה 1.10.2014
הזמנה להשתתף בתחרות חקר החלל והאסטרונומיה .pdf

 
לחברינו, חברי קהילת למדע שלום,

ההרשמה לקורסי למדע לשנה"ל תשע"ה עומדת להסתיים.
הקורסים מיועדים למפקחים, למדריכים ולמורים מובילים.
בתאום עם המינהל למדע וטכנולוגיה השנה יתמקדו הקורסים בהוראת הטכנולוגיה בשילוב עם פדגוגיות מתקדמות (למידה התנסותית, למידה חוץ כיתתית, שילוב תקשוב, פיתוח חשיבה ועוד), בדגש על פיתוח אוריינות מדעית וטכנולוגית.
השנה יפתחו גם שני קורסים לדרגות מתקדמות במסגרת אופק חדש:
קורס לדרגה 7 וקורס לדרגה 8 (בו יכולים ללמוד גם מורים לדרגה 9).
מסגרת הקורס הנה 6 מפגשים פנים אל פנים, מפגשים מקוונים ומפגשי ייעוץ אישיים. ראו כל המידע על הקורסים במידעון המצורף.
בצד שמאל למעלה (במידעון) ראו לשונית ורודה להרשמה מקדימה.
שימו לב ! הקישור בלשונית פועל רק לאחר פתיחת הקובץ המצורף.
lamda_flyer.pdf

 
חדש!
גיליון 37 של כתב העת אאוריקה עלה לאויר
הפיקוח על מדע וטכנולוגיה, בהלימה עם מדיניות משרד החינוך, פועל לקידום למידה משמעותית כחוויית למידה מעמיקה ומעשירה שהינה רלוונטית, בעלת ערך ללומדים, ומזמנת מעורבות ושותפות שלהם בתהליכי הלמידה-הוראה-הערכה.
גיליון 37 של כתב העת אאוריקה עוסק בהיבטים תיאורטיים ופרקטיים של המושג "למידה משמעותית" מנקודות מבט שונות. הגיליון כולל כתבות ומאמרים המציגים גישות חדשניות ויוזמות חינוכיות המופעלות בסביבות למידה מגוונות ומובילות ללמידה משמעותית של המקצוע מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי.
בפתחה של שנת הלימודים תשע"ה, אנו מאחלות לציבור המורים שנת עבודה פורייה ומאתגרת,
שנה שנה של רגיעה באזורנו ועשייה משמעותית בכל התחומים.
ד"ר מירי דרסלר
ליאורה סלע
עורכות כתב העת


 
מצורף מכתב ההיערכות במדע וטכנולוגיה יסודי לשנה"ל תשע"ה
כולל מסמך אב, בהלימה לתוכנית הלימודים המעודכנת.
שימו לב, חלק מהתכנים בתוכנית הלימודים עברו להרחבה.

תודות לכל השותפים להכנת המסמך, ולעדכון ת"ל ומסמך האב.

בברכת הצלחה

שושי כהן, מנהלת תחום מדעים, ומפמ"ר מדע וטכנולוגיה
מכתב היערכות יסודי- תשעה.pdf

 
חדש- עידכון מסמך ההתנסויות בהלימה לתןכנית הלימוגים המעודכנת תשע"ה
מסמך ההתנסויות המרכזיות לבתי הספר היסודיים, שנועד לחזק את הלמידה המשמעותית ולהדגיש את החוויה ההתנסותית, בשעורי מדע וטכנולוגיה, עבר עדכון.
א. המסמך כולל התנסויות לכיתות א' - ו' בלבד.
ב. בהתנסויות המופיעות בספרי הלימוד צויין מראה המקום אך ורק בספרי הלימוד המאושרים
ג. בגוף המסמך צויינו התנסויות הנכללות בנושאים להרחבה בתוכנית הלימודים (בצבע אדום).
ד. בהתנסויות שנעשה בהן שימוש בחומרים לשימוש תחת אזהרה או שנדרשים בהם כללי בטיחות מיוחדים נוספו הערות בטיחות בגוף המסמך.

מסמך ההתנסויות מותאם לתוכנית הלימודים תשעה.doc

 
 

 
 אופק במדע וטכנולוגיה

אופק חט"ב

בריינפופ מדעים

הדמיות

מוזיאוני מדע

אתרים מומלצים

אתרי משרד החינוך

בשער

הספריה הוירטואלית

מטר בערבית

קשר מו"ט

אתר מינהל מדע וטכנולוגיה

אודות | יצירת קשר
מרכז ארצי למדע הוא פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור (חל"צ)