מידע ותחומי פעולה
הודעות מפמ"ר
אאוריקה
קורסים והשתלמויות
דגמי הוראה

חינוך לחשיבה, חקר ופתרון בעיות

הוראת השעה הפרטנית

למידה התנסותית

תרבות הל"ה
משימות הערכה

מבחנים

משאבי הוראה למידה והדרכה

ספרי לימוד

ציוד וחומרים

חינוך לקיימות

שומרים על הבריאות

שומרים על המגוון הביולוגי

חוסכים במים

פרקים להוראת המדע וטכנולוגיה

משאבים למדריכים

תכנון לימודים
רגע של עברית
למידה בטוחה
לומדים בבית
מחקרים וכתבי עת
ביבליוגרפיה פדגוגית
מחקרים בחינוך מו"ט
כתבי עת ברשת
יוצאים לטבע ופעילויות
זמנים ומועדים
ממציאים

 משימת הערכה מס 1
חדש! משימת הערכה מס 1 בנושא אנרגיה ועולם מעשה ידי אדם בעברית וערבית במדור הערכה. סיסמא ניתן לקבל ממדריכי ההשתלמות ומהמדריכים הבית ספריים.

 
במסגרת התוכנית האחר הוא אני, המעודדת שוויון הזדמנויות, ביטוי אישי ומימוש עצמי של כל התלמידים במגוון המגזרים ובפסיפס התרבויות בחברה הישראלית, ובהתאם למגמת משרד החינוך לחיזוק החינוך המדעי והטכנולוגי במדינת ישראל, תשלח לבתי הספר כרזה של מדעניות פורצות דרך בחברה הישראלית. לכרזה הקליקו כאן. למכתב המלווה הקליקו כאן.

 
חדש במדור הודעות מפמ"ר
למידה משמעותית במדע וטכנולוגיה, המעצימה את ההנעה וההנאה בלימודי המקצוע, מלווה בדרכי הוראה המזמנות הבניה של ידע, הבנה טובה בתכנים מדעיים טכנולוגיים וטיפוח חשיבה מסדר גבוה.
לרשותכם מסמך המקדם דרכי ההוראה וכלים לחיזוק הידע והמיומנויות במדע וטכנולוגיה ביסודי.
במסמך תמצאו מגוון של קישורים לכלים, משאבים וחומרי עזר רבים עומדים לרשות המורים למדע וטכנולוגיה על מנת לקדם למידה משמעותית בכיתות.


 
חדש!
גיליון 37 של כתב העת אאוריקה עלה לאויר
הפיקוח על מדע וטכנולוגיה, בהלימה עם מדיניות משרד החינוך, פועל לקידום למידה משמעותית כחוויית למידה מעמיקה ומעשירה שהינה רלוונטית, בעלת ערך ללומדים, ומזמנת מעורבות ושותפות שלהם בתהליכי הלמידה-הוראה-הערכה.
גיליון 37 של כתב העת אאוריקה עוסק בהיבטים תיאורטיים ופרקטיים של המושג "למידה משמעותית" מנקודות מבט שונות. הגיליון כולל כתבות ומאמרים המציגים גישות חדשניות ויוזמות חינוכיות המופעלות בסביבות למידה מגוונות ומובילות ללמידה משמעותית של המקצוע מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי.
בפתחה של שנת הלימודים תשע"ה, אנו מאחלות לציבור המורים שנת עבודה פורייה ומאתגרת,
שנה שנה של רגיעה באזורנו ועשייה משמעותית בכל התחומים.
ד"ר מירי דרסלר
ליאורה סלע
עורכות כתב העת


 
מצורף מכתב ההיערכות במדע וטכנולוגיה יסודי לשנה"ל תשע"ה
כולל מסמך אב, בהלימה לתוכנית הלימודים המעודכנת.
שימו לב, חלק מהתכנים בתוכנית הלימודים עברו להרחבה.

תודות לכל השותפים להכנת המסמך, ולעדכון ת"ל ומסמך האב.

בברכת הצלחה

שושי כהן, מנהלת תחום מדעים, ומפמ"ר מדע וטכנולוגיה
מכתב היערכות יסודי- תשעה.pdf

 
חדש- עידכון מסמך ההתנסויות בהלימה לתוכנית הלימודים המעודכנת תשע"ה
מסמך ההתנסויות המרכזיות לבתי הספר היסודיים, שנועד לחזק את הלמידה המשמעותית ולהדגיש את החוויה ההתנסותית, בשעורי מדע וטכנולוגיה, עבר עדכון.
א. המסמך כולל התנסויות לכיתות א' - ו' בלבד.
ב. בהתנסויות המופיעות בספרי הלימוד צויין מראה המקום אך ורק בספרי הלימוד המאושרים
ג. בגוף המסמך צויינו התנסויות הנכללות בנושאים להרחבה בתוכנית הלימודים (בצבע אדום).
ד. בהתנסויות שנעשה בהן שימוש בחומרים לשימוש תחת אזהרה או שנדרשים בהם כללי בטיחות מיוחדים נוספו הערות בטיחות בגוף המסמך.

מסמך ההתנסויות מותאם לתוכנית הלימודים תשעה.doc

 
 

 
 אופק במדע וטכנולוגיה

אופק חט"ב

בריינפופ מדעים

הדמיות

מוזיאוני מדע

אתרים מומלצים

אתרי משרד החינוך

בשער

הספריה הוירטואלית

מטר בערבית

קשר מו"ט

אתר מינהל מדע וטכנולוגיה

אודות | יצירת קשר
מרכז ארצי למדע הוא פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור (חל"צ)