לדף הבית >
מידע ותחומי פעולה
הודעות מפמ"ר
אאוריקה
קורסים והשתלמויות
דגמי הוראה

חינוך לחשיבה, חקר ופתרון בעיות

הוראת השעה הפרטנית

למידה התנסותית

אוריינות מדעית וטכנולוגית

תרבות הל"ה
משימות הערכה

מבחנים

משאבי הוראה למידה והדרכה

ספרי לימוד

ציוד וחומרים

חינוך לקיימות

שומרים על הבריאות

שומרים על המגוון הביולוגי

חוסכים במים

פרקים להוראת המדע וטכנולוגיה

משאבים למדריכים

תכנון לימודים
רגע של עברית
למידה בטוחה
לומדים בבית
מחקרים וכתבי עת
ביבליוגרפיה פדגוגית
מחקרים בחינוך מו"ט
כתבי עת ברשת
יוצאים לטבע ופעילויות
זמנים ומועדים
ממציאים
 
משרד החינוך, התרבות והספורט
אתר הבית של משרד החינוך. האתר מקיף מידע רב ועדכני: מידע כללי על המשרד ומחוזותיו, כולל הפעילויות, טלפונים, כתובות ועוד; מידע על מצבת התלמידים הארצית; מידע על מאגרי מידע חינוכיים; נושאים חינוכיים שונים ועבודות תלמידים; קהילייה וירטואלית לנוער; נתוני בחינות; סיור במערכת החינוך ועוד.

משרד החינוך - דוח חופש המידע
משרד החינוך מפרט בדוח חופש המידע את הפעילויות השונות של המשרד תוך שימת דגש על חלוקת תקציב החינוך, תחומי אחריות ועוד. הממונה על חוק חופש המידע מספק לציבור כתובת מוגדרת לקבלת מידע ובמסגרת זו הוא אף ידאג לספק לפונים תשובה מקפה תוך התקופה הקצובה לכך בחוק.

משרד החינוך - אגף הבחינות
באתר מידע על בחינות בגרות: לוח מועדי הבחינות, מיקוד חומר הלמידה, פרסום ציוני בגרות לנבחנים, הרשמה ותשלום לבחינות, מערכת הצגת שאלוני בגרות ועוד.

משרד החינוך - האגף לפיתוח ולתכנון תכניות לימודים
באתר מידע רב על תוכניות הלימודים באשכולות חברה, מדע וטכנולוגיה, רוח ויהדות, חומר רב בנוגע למחקרה והערכה, תכנון לימודים ואף קטלוג חומרי למידה.

משרד החינוך - חוזרי מנכ"ל
באתר מופיעים כל חוזרי המנכ"ל מינואר 1998, הודעות ומידע והוראות הקבע. את המידע המבוקש אפשר למצוא באמצעות חיפוש פשוט, מורכב ומובנה ואף לפי חוזר אחרון ועוד.

משרד החינוך - הודעות הדוברת
באתר זה ניתן לעיין בהודעות משרד החינוך, תרבות וספורט לתקשורת. בדף זה, המתעדכן באופן שוטף, מספק המשרד גם אפשרות לחיפוש מידע לפי נושא.

משרד החינוך- מנהלת מנב"ס
באתר תיאור תהליכי עבודה בתוכנת המנב"ס והמנבסון, מידע על פעילויות המינהלת, זכייני שירות, רשימת תפוצה, קבוצות דיון, טפסים, "קישורים" ועוד.

משרד החינוך - טיולים
באתר כל מה שיש לדעת בנוגע לטיולים במסגרת בית הספר, מידע ונהלים, חדר מצב, ניתוח אירועים, למידה מחוץ לביה"ס, ותיאור מאות מסלולים ברחבי הארץ לפי אזורים שונים.

משרד החינוך - האגף לחינוך קדם יסודי
האתר מכיל מידע רב אודות האגף, פרסומים, נהלים, מידעון, מהמתרחש בשטח, וכן אזור פדגוגי עם חומרים רבים, פרויקטים, מאגר פעילויות, הצעות לנושאים ועוד.

משרד החינוך - האגף לחינוך על יסודי
באתר מידע על האגף, פעילות האגף, חלופיות בהערכה, הדרכה הכשרה והשתלמויות, מאגרי מידע ועוד.

משרד החינוך - האגף לחינוך יסודי
האתר מכיל מידע רב בנוגע לסביבת הלימוד, מבנה הלימודים, תפקידי המורה, דמות הלומד, מילון מונחים, פרסומים, ספריה, תכנון לימודים בית ספרי, הערכה בית ספרית, חטיבות צעירות ועוד.

משרד החינוך - אגף חינוך מיוחד
באתר ניתן למצוא את חוק החינוך המיוחד, חוזרי מנכ"ל, מסגרות לימוד, יוזמות, מאמרים, קבוצות דיון, מידע על האגף, פינת התלמיד ועוד.

משרד החינוך - מחוז חיפה
מחוז חיפה במשרד החינוך מטפל בנושאי החינוך מקרית ים בצפון ועד חדרה בדרום. באתר מידע על המחוז, על ממלאי התפקידים שבו ועל הפעילויות השונות במחוז. לרשות הגולשים עומד מנוע חיפוש פנימי לאיתור מידע נוסף.

משרד החינוך - מחוז תל אביב
מחוז תל אביב במשרד החינוך מטפל בנושאי החינוך בכל גוש-דן. באתר מידע על המחוז, על מוסדות החינוך, מידע על מרכזי למידה ומרפדים ועוד.

משרד החינוך - מחוז מרכז
מחוז מרכז במשרד החינוך משתרע ממכמורת בצפון, יבנה בדרום והמועצה האזורית שומרון המזרח. באתר מידע על המחוז, על מחלקותיו השונות, על פרויקטים חינוכיים באזור ועוד.

משרד החינוך - מחוז צפון
באתר זה תוכלו למצוא מידע על מחוז צפון, מטרות ויעדים של המחוז, מידע על יחידות המינהל, יחידות הפיקוח והפדגוגיה, הדרכה והשתלמויות ועוד.

משרד החינוך - מחוז דרום
באתר זה מידע על מחוז דרום במשרד החינוך, המידע כולל פירוט של נושאי התפקידים במחוז, מידע על אזורי הפיתוח במחוז ועוד.

משרד החינוך - מנהל מדע וטכנולוגיה
באתר מידע רב אודות המגמות השונות בתחום מדעים, מחשבים וטכנולוגיה, מתכונת הלימודים, תוכניות וחומרי למידה, קורסים, פעילויות במיקוד ועוד.

משרד החינוך - האגף לתרבות תורנית
מידע על כל רכזי הפעילות התורנית ברשויות ובמתנסים, מן המקורות - ליקוטים מן המקורות על חגים ומועדים ומידע לבנות השמינית על שירות לאומי ומורות חיילות במסגרת האגף.

משרד החינוך - השירות הפסיכולוגי הייעוצי
באתר רשימת השירותים הפסיכולוגיים החינוכיים ברחבי הארץ, מאמרים בנושאים פסיכולוגיים שונים, שאלות ותשובות ששאלנו את הפסיכולוג החינוכי ואתרים מומלצים בתחום. שפי הנו אגף במשרד החינוך שתפקידו להעניק שירותים פסיכולוגים ושירותי יעוץ חינוכי לתלמידים, להורים ולאנשי חינוך העובדים במערכת. באתר מידע על האגף, על פרסומיו וכן כתובות ומספרי טלפון של הלשכות השונות של האגף בארץ.

משרד החינוך - אגף כח אדם בהוראה
מידע לציבור עובדי ההוראה כולל אפשרות להדפיס טפסים שימושיים, אלפון טלפונים, מידע על דיור ותמריצים של עובדי הוראה ועל גמולי השתלמות.

משרד החינוך - לשכת הממונה על תנאי שירות
האתר כולל את תקנון שירות עו"ה המעודכן שמופץ רק דרך האתר שלא כבעבר, טבלאות שכר, שאלות, חוזרי מנכ"ל ועוד.


אודות