לדף הבית >
מידע ותחומי פעולה
הודעות מפמ"ר
אאוריקה
קורסים והשתלמויות
דגמי הוראה

חינוך לחשיבה, חקר ופתרון בעיות

הוראת השעה הפרטנית

למידה התנסותית

אוריינות מדעית וטכנולוגית

תרבות הל"ה
משימות הערכה

מבחנים

משאבי הוראה למידה והדרכה

ספרי לימוד

ציוד וחומרים

חינוך לקיימות

שומרים על הבריאות

שומרים על המגוון הביולוגי

חוסכים במים

פרקים להוראת המדע וטכנולוגיה

משאבים למדריכים

תכנון לימודים
רגע של עברית
למידה בטוחה
לומדים בבית
מחקרים וכתבי עת
ביבליוגרפיה פדגוגית
מחקרים בחינוך מו"ט
כתבי עת ברשת
יוצאים לטבע ופעילויות
זמנים ומועדים
ממציאים
 
UV-B וההגנה הבלתי נראית על אוזון

הגנה בלתי נראית
האטמוספירה של כדור הארץ מחולקת למספר שכבות. השכבה התחתונה, שמשתרעת מפני הקרקע עד לגובה של 12-15 ק"מ (תלוי בקו הרוחב), נקראת טרופוספירה. כל תופעות מזג האוויר מתרחשות בטרופוספירה שמתאפיינת בירידה הדרגתית של הטמפרטורה עם הגובה, ובאי יציבות. מעל הטרופוספירה שוכנת הסטרטוספירה, המשתרעת עד לגובה 50 ק"מ לערך, אשר מתאפיינת בעליית הטמפרטורה עם הגובה למקסימום בין הגבהים 20-30 ק"מ מעל פני הקרקע. אזור זה מכונה "שכבת האוזון". אך ראוי לשים לב שמשמעות השם עשויה להטעות: אין זו שכבה של גז אוזון אלא אזור באטמוספירה שבו יש ריכוז גבוה יותר של גז זה.

שיווי המשקל העדין בין ריאקציות היצירה וההרס של האוזון מאפשר קיום ריכוז קבוע יחסית של אוזון בסטרטוספירה. בכל רגע נתון, מולקולות של אוזון נוצרות ונהרסות ברציפות אולם הכמות הכוללת נשארת פחות או יותר קבועה. ניתן לחשוב על הריכוז של האוזון בשכבת האוזון כמו על עומק של פלג במקום מסוים: המים זורמים ברציפות פנימה והחוצה, אך העומק באותו מקום נשאר קבוע.

את ריכוז האוזון מקובל למדוד ביחידות דובסון (Dubson). הדובסון היא יחידה המציינת את גובהו של עמוד האוזון, לו נלקח כל האוזון הסטרטוספירי ומובא ללחץ של אטמוספירה אחת. ערך "נורמלי" של 360 DU שקול לעמוד אנכי של אוזון בגובה 3.6 ס"מ. זה מספר מדהים המעיד על הכמות הקטנטנה של אוזון בסטרטוספירה בתנאים רגילים, כמות שמספיקה להגן עלינו. ידוע לנו שריכוז האוזון בסטרטוספירה נתון לשינויים טבעיים, עקב פעילות של כתמי שמש, והוא משתנה מחזורית גם עם קו הרוחב ועונות השנה. כל אלה הם תהליכים המובנים היטב, ידועים וחזויים. קיים בסיס נתונים הנמשך על פני עשרות שנים, שבו יש מעקב אחר ריכוז האוזון והשינויים החלים בו באופן טבעי. כל הפחתה טבעית באוזון "מתוקנת" זמן קצר אחר כך והריכוזים שבים לערך הממוצע.


מבוא הגנה בלתי נראית תמימות אבל מסוכנות לאן נעלם האוזון תעלומת הקוטב הדרומי פעילות מונעת ההשלכות על האדם והסביבה
אודות | יצירת קשר
מרכז ארצי למדע הוא פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך