לדף הבית >
מידע ותחומי פעולה
הודעות מפמ"ר
אאוריקה
קורסים והשתלמויות
דגמי הוראה

חינוך לחשיבה, חקר ופתרון בעיות

הוראת השעה הפרטנית

למידה התנסותית

אוריינות מדעית וטכנולוגית

תרבות הל"ה
משימות הערכה

מבחנים

משאבי הוראה למידה והדרכה

ספרי לימוד

ציוד וחומרים

חינוך לקיימות

שומרים על הבריאות

שומרים על המגוון הביולוגי

חוסכים במים

פרקים להוראת המדע וטכנולוגיה

משאבים למדריכים

תכנון לימודים
רגע של עברית
למידה בטוחה
לומדים בבית
מחקרים וכתבי עת
ביבליוגרפיה פדגוגית
מחקרים בחינוך מו"ט
כתבי עת ברשת
יוצאים לטבע ופעילויות
זמנים ומועדים
ממציאים
 
פארק אלונה: מי קדם לזרום עם ההיסטוריה - אתר פירים קדומים
מירי דרסלר

 מבוא
 תיאור האתר
 שילוב סיור בפארק אלונה בלימודי מדע וטכנולוגיה

תיאור האתר
"מי קדם" הוא אתר ארכיאולוגי הממוקם בפארק אלונה שליד המושבים אביאל ועמיקם, לא הרחק מבנימינה. האתר שוכן בפארק טבעי של חורש ים תיכוני המשתרע מאזור עמיקם ועד לבת שלמה שבאזור רמות מנשה. במקום קיימת נִקבה באורך של 6 ק"מ, שממנה שוחזרה נִקבה באורך 280 מטרים בעקבות ביצוע של חפירות ארכיאולוגיות מקיפות במקום. הנִקבה מהווה חלק ממפעל מים קדום שפעל באזור בתקופה הרומית-ביזנטית, ככל הנראה כדי לתת מענה הולם לצורך ההולך וגובר במי שתייה ובמים לחקלאות כתוצאה מגידול משמעותי באוכלוסיית העיר קיסריה. מפעל המים הקדום משתרע על פני 23 ק"מ.

ממעיינות צברין הממוקמים צפונית מזרחית לקיסריה ועד לעיר עצמה נפרשה רשת תעלות, מנהרות, צינורות חרס ואמות להובלת מים. המתכננים הביאו בחשבון את הפרשי הגובה, את אילוצי פני השטח ואת הגאולוגיה של האזור. הם שלטו בטופוגרפיה המקומית וניצלו באופן מרבי את כמויות המים, את זרימתם התת-קרקעית ואת איכותם. בוני מפעל המים ניצלו שיטה של הנדסת מים רומית לחפירת נקבות תת-קרקעיות המבוססת על חציבת פירים אנכיים

במרחקים של 40 עד 50 מטרים זו מזו. נִקבה שחיברה בין קרקעית של שני פירים איפשרה למים לעבור. האתר מציע למבקרים מסע מרתק בתוך הנִקבה המשוחזרת. המבקרים צועדים בקומה זקופה במים שבנִקבה המוארת המגיעים לגובה של כחצי מטר.
במקום מצוי מרכז מבקרים המציג את סיפורו של המקום.
אודות | יצירת קשר
מרכז ארצי למדע הוא פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך